Nopea toimitus alkaen 0 € | Bonusta jopa 5 % | Reseptilääkkeet helposti verkosta 
 

S-Apteekki

S-Apteekki käyttöehdot

PALVELUN SISÄLTÖ

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (”SOK”) tarjoaa Apteekeille alustan tarjota apteekkituotteita Palvelussa, jossa Asiakas voi tutustua Apteekin tuotteisiin ja tilata Apteekin tuotteita. Apteekki vastaa tuotteiden tuoteturvallisuudesta, neuvonnasta, informaatiosta ja tuotteiden toimittamisesta. Apteekin toimittamiin tuotteisiin sovelletaan Apteekin tilaus- ja toimitusehtoja, joista Apteekki on suoraan vastuussa Asiakkaalle.

TUNNISTETUN ASIAKKAAN KÄYTTÖEHDOT

Asiakas voi käyttää Palvelussa S-ryhmän yleistä digitaalista tunnusta asioinnin helpottamiseksi. Kirjautuneeseen asiakkaaseen sovelletaan S-ryhmän yhtenäisiä Omat tiedot -sopimuksen ehtoja.

Alustan kautta tilattuihin tuotteisiin sovelletaan apteekkituotteisiin liittyviä Bonussääntöjä.

TIETOSUOJA JA EVÄSTEET

S-ryhmä ei tallenna tietoa resepti- tai käsikauppalääkkeistä S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin.

Osapuolet käsittelevät palvelun toteuttamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Osapuolten väliset henkilötietojen käsittelyroolit jakautuvat seuraavasti:

 

Tiedot:

Rekisteri:

Rooli:

Alustan tiedot sekä käyttäjätunnustiedot (ml. asiakkaan digitaalinen jalanjälki)

S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteri

SOK on rekisterinpitäjä.

Bonuksettomat tuotteet (esimerkiksi reseptilääkkeet ja itsehoitolääkkeet)

Apteekin asiakasrekisteri

SOK käsittelee alustan kautta tietoja bonuksettomien tuotteiden osalta, mutta tietoja ei tallenneta tai yhdistetä omiin rekistereihin.

Bonusta kerryttävät tuotteet (erikseen merkityt ei-lääkkeelliset tuotteet)

S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteri sekä Apteekin asiakasrekisteri

Molemmat ovat itsenäisiä rekisterinpitäjiä. SOK bonuksellisten tuotteiden osalta ja Apteekki apteekkimyynnin osalta.

Tunnistamaton asiakas

Apteekin asiakasrekisteri

 

 

Voit tutustua tarkemmin S-ryhmän henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojainformaatioon S-ryhmän tietosuojainformaatiosivulla. Apteekin osalta voit tutustua Apteekin tietosuojainformaatioon tästä.

SOK voi luovuttaa Asiakkaan nimenomaisesta suostumuksesta tunnistamiseen liittyviä tietoja Apteekille.

Evästeet

Apteekkiasioinnin yksityisyyden turvaamiseksi verkkoasioinnissa, analytiikkaevästeet eivät kerää henkilökohtaista digitaalista jalanjälkeä tässä alustassa asiakkaan ostamista tai selailemista tuotteista tuotetasolla. Apteekkiasioinnista saatetaan kuitenkin kerätä tilastollista tietoa, josta yksittäistä asiakasta ei tunnisteta.

SOK:N VASTUUT JA OIKEUDET

Palvelu on lähtökohtaisesti aina käytettävissä. Palvelukatkot ovat mahdollisia huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuen.

Vahingonkorvausvelvollisuus

SOK ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. SOK ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta S-ryhmän toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

SOK ei vastaa tämän palvelun toiminnasta, sisällöstä, palveluista tai tuotteista eikä niistä asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuvasta vahingosta, ellei SOK toimi tuotteen myyjänä.

Käyttöehtojen muuttaminen, päivittäminen ja käytön keskeyttäminen

Käyttöehtojen muuttaminen:

SOK kehittää palveluita jatkuvasti, mistä johtuen palvelun muoto, käyttö ja sisältö voivat muuttua. SOK voi muuttaa tai päivittää näitä käyttöehtoja kehittämisen tai muun syyn perusteella. SOK ilmoittaa parhaalla katsomalla tavalla käyttöehtojen muutoksesta.

SOK:n oikeus päivittää ja keskeyttää palvelu:

SOK voi päivittää palvelua tai sulkea sen milloin tahansa. SOK:lla on oikeus keskeyttää palvelun käyttäminen joko kokonaan tai tietyn Asiakkaan osalta, mikäli Asiakas ei noudata käyttöehtoja tai milloin SOK:lla on perusteltu syy epäillä, että palvelua tai palvelun tietoja käytetään lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran S-ryhmälle tai kolmannelle osapuolelle.

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia riippumatta siitä mistä maasta ja millä teknisellä välineellä palvelua käytetään.

Näihin käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne SOK:ta vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa.

Asiakas voi olla yhteydessä myös Kuluttajariitalautakuntaan.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
PL 306
00531 HELSINKI

puh. 029 566 5200
sähköposti: kril(at)oikeus.fi
www.kuluttajariita.fi

Palveluntarjoajan yhteystiedot:
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Postiosoite: PL 1, 00088 S-RYHMÄ
Käyntiosoite: Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Palvelua koskevat tiedustelut:

S-ryhmän asiakasomistajapalvelu 010 76 5858, ma-pe 8-20 (0,084 €/minuutti).

SOPIMUKSEN MÄÄRITELMÄT

”SOK” tarkoittaa Suomen Osuuskauppojen Keskuskuntaa
”Palvelu” tarkoittaa apteekin digitaalista alustaa
”Apteekki” tarkoittaa S-ryhmän yhteistyökumppaniksi kuuluvaa apteekkia, joka tarjoaa apteekkituotteita alustan kautta.
”Asiakas” tarkoittaa palvelua käyttävää asiakasta.